Type what you are searching for:

Verhellderend: De Diamant

Een diamant is een bijzondere aankoop en daarom is enige basiskennis, aangevuld met een goed advies van een professional, van essentieel belang. Een diamant is een kostbaar bezit waarvan de waarde wordt gevormd door vier elementen: kleur, zuiverheid, grootte en de slijpvorm. De eerste drie bepalen de zeldzaamheid van de edelsteen, terwijl de slijpvorm met name uiting geeft aan het vakmanschap waarmee deze is geslepen en gepolijst.

Diamanten komen diep in de aardkorst onder extreem temperaturen en bij enorme druk tot stand, waarna ze langzaam naar boven gedrukt worden in de hogere aardlagen. Veruit de meeste diamanten die gevonden worden zijn niet egaal van kleur en hebben veel insluitsels. Dit betekent dat kleur en zuiverheid belangrijke factoren zijn om de kwaliteit en zeldzaamheid van een diamant te bepalen. Hoe minder kleur een diamant heeft, en hoe minder insluitsels die de zuiverheid beïnvloeden, hoe beter het vuur en de schittering van een diamant tot zijn recht komen. De grootte van een diamant, die wordt uitgedrukt in karaat, speelt ook een rol in de zeldzaamheid van de edelsteen. Grotere exemplaren zijn er minder, en dus zijn ze ook kostbaarder. Vakkundig slijpen en polijsten is cruciaal want een mooie diamant die slecht geslepen is kan nooit al zijn pracht laten zien.

De vorm waarin dit gebeurt is zowel van invloed op de prijs als op het karakter van de diamant. Hierbij spelen persoonlijke smaak en stijl een belangrijke rol, want een diamant is immers voor eeuwig. Bij Van Hell Juweliers helpen wij u dan ook graag bij uw zoektocht naar de perfecte steen en leggen we u graag de verschillen uit tussen de verschillende diamanten.